SISU | سخنرانی لی یان سونگ رئیس دانشگاه سیسو در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه香港赛马会论坛
Loading...

مطالب مرتبط

سخنرانی لی یان سونگ رئیس دانشگاه سیسو در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه


 

استادان، دانشجویان و والدین دانشجویان:

با سلام و احترام

امروز ما در اینجا مراسم آغاز سال تحصیلی دانشجویان دورۀ لیسانس ورودی 2017 را برگزار می کنیم. من از طرف همۀ استادان ، دانشجویان جدید را به گرمی استقبال می کنم. امیدوارم که شما در این دانشگاه که فرهنگها و تفکرات مختلف هماهنگ شده، آرزوهایتان را تحقق بخشید.

دانشگاه سیسو اولین دانشگاهی است که بعد از تأسیس جمهوری خلق چین ایجاد شد. در این 68 سال، با تلاش مشترک همه اعضا، این دانشگاه به دانشگاهی جامع که در رشته های زبان ، ادبیات ، علوم آموزشی ، اقتصادی ، مدیریت و حقوق تبدیل شده است. انتظار داریم شما که دانشگاه سیسو را به عنوان صحنۀ  زندگی در این چهار سال کلیدی را انتخاب کرده اید، اینجا را به مثابۀ شروعی  برای جستجوی اهمیت زندگی تلقی کنید.

وظیفۀ اصلی دانشگاه ما تربیت استعدادهای بین المللی " چند زبانه"با آگاهی سیاسی بالا، اطلاعات فرهنگی داخلی و خارجی زیاد، توانایی نوآوری و تخصصی، هماهنگی بین فرهنگها است. در صورت اجرای این نظام ،شما فرصتهای بیشتر برای یادگیری زبانها و درسهای مختلف  و شرکت در سخنرانیهای استادان سرآمد، عملیات اجتماعی و مبادلات در بیرون کشور دارید تا زمینه های دانشهای جدید را پیگیری کنید و معنای واقعی عصر را به طور عمیقتر درک کنید. در جریان پیشبرد بین المللی سازی دانشگاه، دانشجویان می توانند فرصتهای بیشتری برای آشنایی با دانشمندان ممتاز مناطق مختلف در دنیا را به دست آورند و با دانشجویان برجسته در سراسر دنیا تبادلن نظر کنند؛ دانشجویان دورۀ لیسانس هم می توانند برای ادامه تحصیل و کارآموزی به خارج از کشور بروند تا فرهنگ و تاریخ و اوضاع امروز کشورهای هدف را  درک کنند. در روند روزآمدکردنِ دانشگاه، دانشجویان می تواند در این فضای یادگیری هوشمند اهداف خودآموزی و یادگیری کارآمد و یادگیری تمام وقت را تحقق ببخشند.

امیدوارم که هر استاد و دانشجو طبق روح شعار دانشگاه--  داشتن اخلاق خوش و آرمانهای بلند و مسلط بودن در دانشهای چینی و خارجی --کار کند. امیدوارم که دانشجویان در ساختمانهای آموزشی با سبک جهانی دانشگاه ما با تحصیل و تحقیق در زمینه های مختلف و با تبادل نظردرست با هم و عملیات واقعبینانه، سعی کنند به استعدادهای "چند زبانه +" بین مللی ممتاز که با آگاهی سیاسی بالا، اطلاعات فرهنگی داخلی و خارجی زیاد، توانایی نوآوری و تخصصی وهماهنگی بین فرهنگها تبدیل شوند. انتظار داریم که همه بر دشواریها غلبه کنند و چیزهایی را که با خصلتشان متفاوت است، هضم کنند تا جهان را درک نمایند و آینده را توسعه ببخشند.

دانشگاه سیسو تلاش می کند تا به یک دانشگاه زبانهای خارجی درجۀ اول در سطح دنیا بخصوص در زمینه های مطالعات منطقه ای و کشوری و معلومات جهانی تبدیل شود. بنیاد تحقق این هدف فراگیری زبانها و تفکرات، فرهنگها و فلسفه مربوط به آنها است. ما باید تحقیق  علوم ادبی، آموزشی، اقتصادی، مدیریت، حقوق و غیره در همه جوانب و به طور عمیق کشورهای هدف را بشناسیم و برای گفتمان، مبادله و همکاری فرهنگی بین چین و ملل دیگر سهم خویش را ادا کنیم.

بر همین اساس، یادگیری زبان ،هم درس اول هم درس اجباری دانشجویان دانشگاه سیسو است. فراگیری زبان منوط عشق به آن است؛ به کارگیری زبان به توانایی هماهنگی بستگی دارد. در مراسم آغاز سال تحصیلی،درس اول این دانشگاه عبارت است از این که ما باهم زیبایی زبان را درک می کنیم و راه هماهنگی را جستجو می کنیم تا توسعۀ همه جانبه را به دست بیاوریم.

زیبایی زبان در شکل و صورت آن است. هر زبان میراث فرهنگی انسان در طول تاریخ است و پل مهم بین روش فکر یک ملت و شناختن جهان به شمار می رود. زیبایی صوری زبانها، زیبایی فرهنگی و تاریخی و دلی است که انواع تلفظها و آهنگها و دستورات زبان نشان می دهد، در صورت فراگیری کامل زبانها ما می توانیم بطور نزدیک با این زیبایی آشنا بشویم.

 همانطور که افلاطون گفت، زیبایی زبان و آهنگ و وزن، زیبایی کامل و واقعی در دل است. شناختن زیبایی در زبان به احساس زیبایی خصلت دلی ما کمک می کند.

زیبایی زبان در تفکر است. زبان محصول منطق و ذکاوت است و شناخت انسان را بیان می کند و روح انسان را توضیح می دهد و مسیر پیشرفت اندیشۀ انسان را هموار می سازد. به گفتۀ ساموئل جانسون مؤلف معروف لغتنامۀ انگلیسی، زبان جامۀ اندیشۀ است. گوته هم بر آن بود که زبان خودش این قدر صحیح یا قوی یا زیبا نیست، آنچه که مهم است قدرت تفکری است که نشان می دهد. وسعت و عمق اندیشه ،طرزها و جریانهای تفکر زبانی را متنوع می کند و جنس علمی زبان را تقویت می کند و زیبایی آمیزش تفکرات حسی و عقلی نشان می دهد. فراگیری زبان به تقویت احساسات زیبایی فکری در زبانهای مختلف کمک می کند.

به گفتۀ آقای وانگ زنگ چی، شکل و موضوع زبان یعنی تفکر ازهم جدا نمی شود. زبان نه تنها حامل بلکه هستی است. هر دانشجو باید فراگیری زبان را وظیفۀ تحصیل بداند. علاوه بر یادگیری زبان، هر نفر باید در یک زمینه تخصص داشته باشد تا دانش هماهنگی را به دست بیاورد. امیدوارم همه بتوانند در یک زمینه مسلط باشند. دانشگاه سیسو بیش از بیشتر دانشگاهها در چین رشته های زبان را دایر کرده است تا به دانشجویان فرصتی برای ایجاد سیستم کامل تر دانشهای خود و تقویت توانایی برقراری ارتباط در رشته های خود بدهد. با تأسیس این نوع رشته، دانشجویان می تواند مطالب مفید را مطرح کنند. زیبایی زبان در جریان برقراری ارتباط نشان داده می شود و برقراری ارتباط مربوط به دانشهای تخصصی است. امیدوارم همه در مبادله تسلط داشته باشند.

برای یادگیری برقراری ارتباط و مبادله باید ثمرات فرهنگهای مختلف انسانی را کسب کرد. آقای چن یان چو و آقای جی شیان لین هر دو در طول عمر زبانهای متنوعی را فرا گرفتند و در دانشهای شرقی و غربی، حال و گذشته تبحر یافتند و نکات ریز و درشتی را در زمینه های علمی  و آثار بزرگی که ارتباط و مبادلات بین فرهنگهای انسانی را منعکس کرده، دریافتند. آقای جی در کتابش به نام "تاریخ شکر"، بر اساس تغییرات اسم "شکر" در زبانهای مختلف مبادلات و تعاملات تمدنی در جادۀ ابریشم جنوبی را توضیح داد. ما برای یادگیری زبان و مطالعۀ کشور باید ثمرات فراوان تمدنهای انسانی متنوع را درک و قبول کنیم  و توسعه ببخشیم و در جریان عملیات چشم انداز خود را وسیع کنیم.

برای یادگیری برقراری ارتباط و مبادله باید خودسازی را از خود آغاز کرد و اخلاق بلندپایه را ساخت. برقراری ارتباط با مردم به صداقت ، همدلی و دوراندیشی نیاز دارد. نتیجۀ مبادله هم به شیفتگی و سلیقۀ شخصی بستگی دارد. شما می توانید با تحصیل وسیع و تلاش خودتان ،اخلاق خوش را بسازید.

برای یادگیری برقراری ارتباط و مبادله باید آرمان و آرزوی بلند شکوفا کردن سرنوشت مشترک انسان را داشت. اهداف چین در دوران معاصر قرار دادن خود در سیستم مدیریت جهانی  و ایجاد اجتماع مشترک سرنوشت انسان است. برای تحقق این اهداف، استعدادهایی که تمایل دارند که در تبادلات چین و خارج شرکت کنند و در هماهنگ کردن انواع روابط تسلط دارند و شهروندانی که دارای بینش جهانی هستند باید وظیفۀ پیشبرد توسعه جهان را برعهده بگیرند. امروز ما برجستگان در زمینه های امور خارجه و تبلیغاتی را برای حضور در این مراسم دعوت کرها یم تا شما آنها را سرمشق خودتان بدانید.

زبان یک شهر است و هر نفر هم برای ساختن این شهر سهم خود را ادا کرده است. امیدوارم که همگان بتوانید این دانشگاه را به خانۀ روحی و پراز زیبایی زبانی تبدیل کنید تا در اینجا با تفکرات همدیگر آشنا بشوید؛ امیدوارم که همگان از زمان تحصیل در این دانشگاه لذت ببرید؛ امیدوارم که همگان در اینجا خاطرات شاعرانه و جوانی همره با کوشش داشته باشید.

از همه تشکر می کنم.

سهم:
Loading...

مطالب مرتبط