SISU | گشایش نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در پکن香港赛马会论坛

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@logistics-smu.net

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

گشایش نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در پکن


18 October 2017 | By faadmin | CRI-Persian

نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین امروز چهارشنبه 18 اکتبر در پکن گشایش یافت. شی جین پینگ به نماینگی از کمیته مرکزی هجدهمین کنگره ملی گزارش داد. وی از همه اعضای حزب خواست که هدف اولیه خود را فراموش نکنند و ضمن یادآوری مسؤولیت و برای پیروزی نهایی در ساخت جامعه مرفه تر و سازندگی همه جانبه کشور مدرن سوسیالیستی تلاش کنند.

شی جین پینگ به نمایندگی از بیش از 2300 نماینده نوزدهمین کنگره ملی حزب گفت: هدف اولیه و مسؤولیت کمونیستهای چین رسیدن به رفاه مردم چین و شکوفایی مجدد ملت چین است. در پی تلاشهای طولانی مدت، سوسیالیسم با ویژگی چین وارد عصر جدیدی شده است و این جایگاه تاریخی جدیدی در توسعه چین محسوب می شود.

وی تاکید کرد تحقق شکوفایی کبیر مجدد ملت چین وظیفۀ تاریخی حزب کمونیست چین در عصر جدید به شمار می رود. لذا حزب کمونیست و مردم چین باید در درازمدت به اندیشه و راهبرد اساسی سوسیالیسم با ویژگی چین در عصر جدید که از زمان برگزاری هجدهمین کنگره ملی صورت گرفته، پایبند باشند و آن را بسط و توسعه دهند؛ تا سال 2020 جامعه مرفه تر از هر لحاظ را ایجاد کنند؛ تا سال 2035 مدرنیزاسیون سوسیالیستی را به طور اساسی محقق کرده و تا اواسط قرن جاری چین را به یک کشور مدرن سوسیالیستی ثروتمند، مردمسالار، متمدن ، هماهنگ و زیبا تبدیل کنند.

وی افزود: کمونیستهای چین همواره خدمت هر چه بیشتر به بشر را مسؤولیت خود می دانند؛ چین بر مسیر توسعۀ مسالمت آمیز ایستادگی می کند و در اصلاحات و سازندگی نظام مدیریتی جهان فعالانه شرکت می کند.

در نوزدهمین کنگرۀ ملی که به مدت یک هفته برگزار می شود، علاوه بر بررسی گزارش کمیتۀ مرکزی و گزارش کمیتۀ بازرسی انضباطی هجدهمین کنگرۀ ملی حزب کمونیست چین، همچنین طرح اصلاح منشور حزب بررسی می شود و نفرات دور جدید کمیتۀ مرکزی و کمیتۀ بازرسی انضباطی مرکزی منتخب می شوند .

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@logistics-smu.net

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط